Iran Geo – Международная выставка Иран Гео – Тегеран, Иран

Iran Geo
Международная выставка Иран Гео

International Iran Geo Exhibition – Tehran, Iran

Дата начала: 11.10.2022
Дата окончания: 14.10.2022
Место: Тегеран, Иран